1.9. Defekty krystalových struktur

Obrázek 19-7. Většina přírodních krystalů se skládá z malých bloků, které mají vůči sobě mírně odlišnou orientaci. Mezi jednotlivými doménami existuje velké množství rovinných dislokací a v rámci jednotlivých domén najdeme lineární a bodové poruchy. Takové krystaly se obecně označují jako mozaikové. Podle Borchardt-Ott (1995).

defekty v mozaikovém krystalu