2.1. Vznik krystalů

Obrázek 21-1. Bowenovo krystalizační schéma představuje nejčastější průběh krystalizace magmatické taveniny. V levé části probíhá postupná krystalizace tmavých minerálů, v levé větvi krystalizují světlé minerály a na závěr může proběhnout krystalizace K-živce, muskovitu a křemene. V reálných magmatech obvykle krystalizují jen některé minerály z celého Bowenova schématu. Podle Klein, Hurlbut (1993).