2.1. Vznik krystalů

Obrázek 21-2. Při apozici stavebních částic na rostoucí krystal může docházet k vazbě na různých místech krystalu. Čísly jsou vyznačeny různé pozice, ve kterých mají částice různý energetický potenciál. Podle Chojnackého (1979).