2.1. Vznik krystalů

Obrázek 21-3. Částice v horní ploše krystalové mřížky je vázána s pěti dalšími částicemi a tak pravděpodobnost přiložení další částice je menší, než u částice na hraně nebo rohu krystalu, kde jsou volné dvě, resp. tři vazby. Podle Lukáče (1968).