2.1. Vznik krystalů

Obrázek 21-4. Na obrázku je naznačen postupný růst krystalu v řezu (vlevo) a skutečný tvar krystalu (vpravo). Původní zárodek měl tvar oktedru (pozice 1), ale postupně se prosazují plochy krychle, které mají menší růstovou rychlost. V konečné fázi vznikne krystal krychlového typu (pozice 4). Podle Klein, Hurlbut (1993).