2.2. Morfologie krystalu

Krystalové soustavy

Šest osních křížů definuje sedm krystalových soustav (trigonální a hexagonální soustavy mají stejný krystalografický kříž). Sedm krystalových soustav popisuje symetrii všech existujících krystalů přírodních minerálů. V jednotlivých soustavách se liší vztahy základních parametrů osního kříže:

Schematicky vyjádřeno:

1. triklinická, a¹b ¹c, a ¹b ¹g

osní kříž triklinické soustavy

2. monoklinická, a ¹b ¹c, a=g=90°, b>90°

osní kříž monoklinická soustava3.

3. rombická, a ¹b ¹c, a=b=g=90°

osní kříž rombické soustavy

4. tetragonální, a=b ¹c, a=b=g=90°

osní kříž tetragonlní soustavy

5. trigonální, a=b ¹c, a=b=90°, g = 120°

6. hexagonální, a=b¹ c, a=b=90°, g=120°

osní kříž hexagonlní a trigonální soustavy

7. kubická, a=b=c, a=b=g=90°

osní kříž kubické soustavy