2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-1. Proces vzniku krystalického agregátu - krystalizační zárodky (vlevo) postupně narůstají až vyplní celý prostor (uprostřed) a v agregátu pak vidíme zrna náhodně orientovaných krystalů (vpravo). Podle Klein, Hurlbut (1993).

vznik krystalického agregátu