2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-10. Osní sytém hexagonání a trigonální soustavy má vertikální osu a tři stejnocenné pasné osy. Jejich kladné poloosy svírají úhel 120°. Pro indexování se používá čtyřčíselný index (hkil), přičemž symboly hki jsou závislé - musí platit h+k+i=0. Podle Klein, Hurlbut (1993).

hexagonální osní kříž