2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-11. Princip indexování tmavě označených ploch na hexagonálním krystalu. Vlevo vytíná plocha stejné úseky na osách a1 a a3, s ostatními je rovnoběžná a index bude (10-10). Na obrázku uprostřed vytíná plocha všechny pasné osy a s vertikálou je rovnoběžná, úsek vytnutý na ose a2 je poloviční a výsledný index je (11-20). Vpravo je situace obdobná jako v předchozím případě, pouze je vytnuta i vertikála a tak index bude (11-21). Podle Klein, Hurlbut (1993).

indexování v hexagonální soustavě