2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-12. Podle počtu os, které krystalová plocha vytíná můžeme rozlišit plochy jednoúsekové, dvojúsekové a trojúsekové. Podle Klein, Hurlbut (1993).

jedno-, dvoj- a trojúsekové plochy