2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-13. Osnova strukturních rovin, ze kterých se na krystalu vyvine jednoúseková plocha. Podle Lukáče (1968).

jednoúseková plocha