2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-14. Osnova strukturních rovin, ze kterých se na krystalu vyvine dvojúseková plocha. Podle Lukáče (1968).

dvojúseková plocha