2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-15. Osnova strukturních rovin, ze kterých se na krystalu vyvine trojúseková plocha. Podle Lukáče (1968).

trojúseková plocha