2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-16. Plocha (111) se přítomnými prvky symetrie zobrazí na dalších sedm (celkem osm) krystalograficky ekvivalentních ploch krystalového tvaru {111}. Podle Klein, Hurlbut (1993).

ekvivalentní plochy na oktaedru