2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-17. Při změně základního poměru parametrů o celočíselný násobek m se bude plocha rovnoběžně posunovat a v každé své pozici bude odpovídat určité uzlové rovině, která bude součástí osnovy uzlových rovin ve struktuře. Podle Lukáče (1968).

posun plochy