2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-18. Budeme-li měnit odvozovací parametr plochy C1B1 na ose b, vzniknou nové plochy (B2, B3 atd.) s jinou retikulární hustotou uzlových bodů. Podle Lukáče (1968).

odvozovací parametry