2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-19. Každý krystal se obvykle skládá z několika pásem. Na příkladu tvoří výrazné vertikální pásmo dlouhé úzké plochy tvarů {100} a {110}. Osu pásma tvoří vertikála (osa c). Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

pásmo a osa pásma