2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-2. Stavební částice (atomy, ionty, molekuly) jsou v mřížce uspořádány do strukturních rovin (obrázek vlevo) a z nich pouze některé se projeví na konečné morfologii krystalu. Nejčastěji to bývají plochy s nízkými Millerovými indexy. Zde příklad galenitu, podle Klein, Hurlbut (1993).

vztah struktury a morfologie