2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-20. Komplikací ploch (100) a (010) vznikne plocha (110). Podle Lukáče (1968).

komplikační pravidlo