2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-22. Schodovitá stavba ploch směrem od středu k hranám je typická pro kostrovitý vývin krystalu. Podle Lukáče (1968).

kostrovitý vývoj krystalu