2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-3. Vlevo krystal v ideálním geometrickém vývinu, vpravo různoměrný vývin téhož krystalu způsobený různými okolními vlivy při krystalizaci. Podle Lukáče (1968).

ideální a různoměrný vývin krystalu