2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-4. Příklady pravidelných, souměrných a nesouměrných ploch. Podle Slavíka et al. (1973).

plochy pravidelné

plochy souměrné

plochy nesouměrné