2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-6. Vnitřní úhel krystalové hrany (a) je úhel mezi vnitřními stranami ploch, vnější úhel krystalové hrany (e) je jeho doplněk do 180°. Je to stejný úhel, který svírají kolmice na krystalové plochy ze středu krystalu. Podle Slavíka et al., (1973).

úhel krystalové hrany