2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-7. V obecném krystalografickém osním kříži má každá osa jinou délku a konec každé osy je označen plus nebo minus; positivní je přední část osy a, pravá část osy b a horní část osy c. Opačné konce jsou negativní. Úhly mezi osami jsou konvenčně značeny jako a, b, g. Úhel a je mezi osami b a c, úhel b je mezi osami a a c a úhle g je mezi osami a a b. Podle Borchardt-Ott (1995).

parametry krystalografického kříže