2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-8. Šest různých typů krystalografických osních křížů. 1 - triklinický, 2 - monoklinický, 3 - rombický, 4 - tetragonální, 5 - trigonální a hexagonální, 6 - kubický. Podle Lukáče (1968).

krystalografické osní kříže