2.2. Morfologie krystalu

Obrázek 22-9. Jednotková plocha vytíná na jednotlivých osách vždy jednu periodu identity (menší plocha), zatímco větší plocha vytíná na každá osa trojnásobek periody identity. Podle  Lukáče (1968).

jednotková plocha