2.2. Morfologie krystalu

Převod Weissových symbolů na Millerovy symboly

Millerovy indexy ploch charakterizují poměr odvozovacích koeficientů, vyjádřených reciprokými celými čísly. Millerovy symboly hkl jsou reciproké hodnoty Weissových symbolů, převedené na tři nejmenší nesoudělná čísla a uvedená ve stejném pořadí.

Příklad 1:
Převeďme Weissův symbol 3a : 1b : ∞c na Millerovy symboly.
Z původního symbolu potřebujeme reciproké hodnoty odvozovacích koeficientů:
1/3 : 1 : 0
a převedeme na tři nejmenší celá nesoudělná čísla násobením každého koeficientu trojkou:
(130) je potom výsledný Millerův symbol.

Příklad 2:
Převeďme Weissův symbol 3a : 4b : 3/2c na Millerovy symboly.
Reciproké hodnoty odvozovacích koeficientů jsou:
1/3 : 1/4 : 2/3
převedením na společného jmenovatele:
4/12 : 3/12 : 8/12
a převedením na tři nejmenší celá nesoudělná čísla dostaneme Millerův symbol:
(438)