2.2. Morfologie krystalu

Příklad 1.Výpočet základního poměr parametrů z mřížkových parametrů minerálu.

Byly stanoveny mřížkové parametry andalusitu a0 = 7,78; b0 = 7,92; c0 = 5,57 (vše 10-10 m).
Poměrné hodnoty jsou: a0 : b0 : c0 = 7,78.10-10 m : 7,92.10-10 m : 5,57.10-10 m.
Má-li být úsek b = 1, musíme provést úpravu:
a0/ b0 : b0/ b0 : c0/ b0 = 7,78/7,92 : 1 : 5,57/7,92.

Základní poměr parametrů pro andalusit je:
a : b : c = 0,982 : 1 : 0,703