2.2. Morfologie krystalu

Krystalograficky stejnocenné prvky

Jako krystalograficky stejnocenné prvky označujeme dva prvky, které mají stejný tvar, fyzikálně-chemické vlastnosti a stejný vztah k prvkům symetrie. Mohou mít různou velikost a orientaci. Pokud nemají potřebné znaky shodné, označujeme je jako krystalograficky různocenné.

Příkladem mohou být stejnocenné krystalové plochy nebo hrany.