2.3. Krystalový tvar

Krystalový tvar

Krystalový tvar se skládá ze skupiny krystalových ploch, které mají stejný vztah k prvkům symetrie a stejné chemické a fyzikální vlastnosti. Aplikujeme-li na zvolenou krystalovou plochu operace symetrie příslušné bodové grupy, získáme určitý počet stejnocenných krystalových ploch. Soubor ekvivalentních krystalových ploch se nazývá krystalový tvar. Krystalový tvar je definován indexem jedné z ploch krystalového tvaru. Pro označení tvaru se používá Millerových symbolů ve složených závorkách {hkl}.

krystalový tvar tetragon trioktaedr

Příklad krystalového tvaru tetragon-trioktaedru v kubické soustavě.

Přehled uvádí všechny krystalové tvary s počtem jejich ploch.

č.

Jméno podle Groth-Rogerse

poč. ploch

1

pedion

1

2

pinakoid

2

3

dóma

2

4

sfenoid

2

5

rombické prizma

4

6

trigonální prizma

3

7

ditrigonální prizma

6

8

tetragonální prizma

4

9

ditetragonální prizma

8

10

hexagonální prizma

6

11

dihexagonální prizma

12

12

rombická pyramida

4

13

trigonální pyramida

3

14

ditrigonální pyramida

6

15

tetragonální pyramida

4

16

ditetragonální pyramida

8

17

hexagonální pyramida

6

18

dihexagonální pyramida

12

19

rombické dipyramida

8

20

trigonální dipyramida

6

21

ditrigonální dipyramida

12

22

tetragonální dipyramida

8

23

ditetragonální dipyramida

16

24

hexagonální dipyramida

12

25

dihexagonální dipyramida

24

26

trigonální trapezoedr

6

27

tetragonální trapezoedr

8

28

hexagonální trapezoedr

12

29

tetragonální skalenoedr

8

30

hexagonální skalenoedr

12

31

romboedr

6

32

rombický disfenoid

4

33

tetragonální disfenoid

4

34

krychle (hexaedr)

6

35

oktaedr

8

36

rombický dodekaedr

12

37

tetrahexaedr

24

38

tetragon-trioktaedr

24

39

trigon-trioktaedr

24

40

hexaoktaedr

48

41

tetraedr

4

42

trigon-tritetraedr

12

43

tetragon-tritetraedr

12

44

hexatetraedr

24

45

pentagon-trioktaedr

24

46

dihexaedr

12

47

didokaedr

24

48

pentagon-tritetraedr

12