2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-1. Stejnocennými plochami je omezen jednoduchý krystal (rombická dipyramida). Vytvořeno programem Shape (Spahe Software).

jednoduchý krystalový tvar - rombická dipyramida

Spojka je složena z více krystalových tvarů - žlutě je označena rombická dipyramida {111}, modře pinakoid {100} a oranžově rombické prizma {110}.

spojka více krystalových tvarů