2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-10. Krystalový tvar hexagonální pyramidy má šest horních ploch, které se sbíhají do jednoho bodu, těleso krystalu uzavírá pedion {00-1}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar - hexagonální pyramida

Krystalový tvar ditrigonální pyramidy má šest horních ploch, které se sbíhají do jednoho bodu, těleso krystalu uzavírá pedion {00-1}.

krystalový tvar - ditrigonální pyramida