2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-12. Krystalový tvar dihexagonální pyramidy má dvanáct horních ploch, které se sbíhají do jednoho bodu, těleso krystalu uzavírá pedion {00-1}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar dihexagonální pyramida