2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-13. Krystalový tvar trigonální dipyramidy má tři horní plochy a tří dolní plochy, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu a protínají se v pasných hranách. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar trigonální dipyramida