2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-14. Krystalový tvar rombické dipyramidy má čtyři horní plochy a čtyři dolní plochy, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu a protínají se v pasných hranách. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar rombická dipyramida

Krystalový tvar tetragonální dipyramidy má čtyři horní plochy a čtyři dolní plochy, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu a protínají se v pasných hranách.

krystalový tvar tetragonální dipyramida