2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-15. Krystalový tvar hexagonální dipyramidy má šest horních ploch a šest dolních ploch, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu a protínají se v pasných hranách. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar hexagonální dipyramida

Krystalový tvar ditrigonální dipyramidy má šest horních ploch a šest dolních ploch, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu a protínají se v pasných hranách.

krystalový tvar ditrigonální dipyramida