2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-16. Krystalový tvar ditetragonální dipyramidy má osm horních ploch a osm dolních ploch, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu a protínají se v pasných hranách. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar ditetragonální dipyramida