2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-17. Krystalový tvar dihexagonální dipyramidy má dvanáct horních ploch a dvanáct dolních ploch, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu a protínají se v pasných hranách. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar dihexagonální dipyramida