2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-18. Krystalový tvar trigonální trapezoedr má tři horní plochy a tři dolní plochy, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu. Horní a dolní část krystalu jsou vzájemně mírně pootočeny, takže se plochy protínají v klikatě běžících pasných hranách. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar trigonální trapezoedr