2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-2. Barevně jsou označeny přední plochy otevřeného krystalového tvaru rombického prizmatu {110}. Vytvořeno programem Shape (Spahe Software).

otevřený krystalový tvar

Uzavřený krystalový tvar ditetragonální dipyramidy {212}. Plochy jednoho tvaru zcela omezí těleso krystalu.

uzavřený krystalový tvar