2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-21. Krystalový tvar tetragonální skalenoedr má čtyři horní plochy a čtyři dolní plochy, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu. Horní a dolní část krystalu jsou vzájemně pootočeny kolem čtyřčetné inverzní osy symetrie, takže se plochy protínají v klikatě běžících pasných hranách. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar tetragonální skalenoedr