2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-22. Krystalový tvar ditrigonální skalenoedr má šest horních ploch a šest dolních ploch, které se sbíhají do jednoho bodu v horní a dolní části krystalu. Horní a dolní část krystalu jsou vzájemně pootočeny kolem trojčetné inverzní osy symetrie, takže se plochy protínají v klikatě běžících pasných hranách. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar ditrigonálnískalenoedr