2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-23. Krystalový tvar rombický disfenoid má dvě horní plochy a dvě dolní plochy, které jsou symetricky uspořádány podle tří vzájemně kolmých dvojčetných rotačních os symetrie. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar rombický disfenoid