2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-24. Krystalový tvar tetragonální disfenoid má dvě horní plochy a dvě dolní plochy, které jsou symetricky uspořádány po 90° podle čtyřčetné inverzní osy symetrie. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar tetragonální disfenoid