2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-25. Krystalový tvar romboedr (klenec) má tři horní a tři dolní plochy, které jsou vzájemně pootočeny o 60° (trojčetná inverzní osa symetrie). Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar klenec