2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-26. Krystalový tvar trigonální prizma má tři plochy, jejichž společné hrany jsou vzájemně rovnoběžné. Těleso krystalu omezuje ještě bazální pinakoid {001}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar trigonální prizma