2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-27. Krystalový tvar rombické prizma má čtyři plochy, jejichž společné hrany jsou vzájemně rovnoběžné. Těleso krystalu omezuje ještě bazální pinakoid {001}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar rombické prizma

Krystalový tvar tetragonální prizma má čtyři plochy, jejichž společné hrany jsou vzájemně rovnoběžné. Těleso krystalu omezuje ještě bazální pinakoid {001}.

krystalový tvar tetragonální prizma