2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-28. Krystalový tvar hexagonální prizma má šest ploch, jejichž společné hrany jsou vzájemně rovnoběžné. Těleso krystalu omezuje ještě bazální pinakoid {001}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar hexagonální prizma

Krystalový tvar ditrigonální prizma má šest ploch, jejichž společné hrany jsou vzájemně rovnoběžné. Těleso krystalu omezuje ještě bazální pinakoid {001}.

krystalový tvar ditrigonální prizma