2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-29. Krystalový tvar ditetragonální prizma má osm ploch, jejichž společné hrany jsou vzájemně rovnoběžné. Těleso krystalu omezuje ještě bazální pinakoid {001}. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

krystalový tvar ditetragonální prizma