2.3. Krystalové tvary

Obrázek 23-3. Typ krystalového tvaru, který vznikne z konkrétní plochy, záleží na přítomných prvcích symetrie. Vlevo vznikne z plochy (111) pomocí středu symetrie pinkaoid, zatímco vpravo jsou přítomny prvky symetrie v kombinaci 4/m -3 2/m a tak ze stejné plochy vznikne oktaedr. Podle Klein, Hurlbut (1993).

vzhtah krystalového tvaru a symetrie